Fahrenheit 451

Fahrenheit 451

Fahrenheit 451

Kitap Künyesi

Yazar

Ray Bradbury

Yayınevi

İthaki

Kitabın Türü

Distopik

Sayfa
Sayısı

202

ISBN

978-605-375-781-8

Çevirmenin Adı

Dost Körpe

Fahrenheit 451 Kitap İncelemesi

Fahrenheit 451, Amerika edebiyatının önemli isimlerinden Ray Bradbury’nin kaleme aldığı ve eşsiz konusuyla distopya okuyucularının vazgeçilmezi haline gelen bir kitaptır. Fahrenheit 451 kitabında yaratılan dünyada görevlerini sorunsuz yerine getiren itfaiyecilerin, bildiğimiz görevleri aksine çok önemli bir görevi bulunmaktaydı. Tabi distopik eser olduğu için hiçbir işleyiş sorunsuz olmamalıydı. Yaratılan bu distopyayı bozan kişi de Guy Montag’dı.

Bir itfaiyeci olan Montag, sistemin ondan istediği şeylerin aksini düşünmeye başlamış ve içinde bir ateş yakmıştı. Görevinin aksine büyüyen bu ateşi pek söndürememişti. Kafasındaki soru işaretlerini gidermek için yapmaması gereken şeylere başvuran Guy Montag, içindeki ateş büyüdükçe kurulu düzendeki yerini giderek tehlikeye atıyordu. Bizlerde bu ateşin büyümesini ve sorgulamalar sonucunda yapılan eylemleri Montag’ın bakış açısıyla öğreniyoruz.

Kitapların insanlar üzerindeki etkisinden bu kadar korkan diktatörlerin veya yönetimlerin, insanları yönetmek amacıyla kitaplara sansür getirmek, kitapları yakmak veya onları yasaklamak gibi çalışmalar yaptığını biliyoruz. Kitaplar yakıldıkça insanların bilgisizleşmesi hedefleniyor, bilgisiz insanların da kolay yönetilmesi bekleniyordu. Bilgiyi yaymak veya korumak amacıyla farklı yöntemlere başvuran ufak tefek asi gruplar bu diktatörlere karşı gelebiliyordu.  Hatta bazı gruplar bu tarz düşüncelere karşı çıktığı için tarihin akışına da etki edebilmişti. İşte bizde Fahrenheit 451 kitabı ile Ray Bradbury’nin yarattığı bu dünyadaki insanları, distopik dünyayı ve kurallarını, bu kurallara ve yöneticilerine karşı verdiği mücadeleyi okuyoruz.

Kitaptaki Bazı Karakterler

Guy Montag

Romanın baş karakteridir. Montag, bir itfaiyecidir. Kendi mesleği ve toplumunun değerlerine karşı isyan etmeye başlar.

Professor Faber

Faber, Montag’ın bir kitap gizleyebileceği nadir bir kişi olan eski bir İngilizce profesörüdür. Montag’ı aydınlatmaya çalışır.

Clarisse McClellan

Clarisse, Guy Montag’ın komşusu olan gizemli genç kızdır. Farklı düşüncelere ilgi duymasıyla dikkat çeker.

Captain Beatty

Beatty, Montag’ın üstü olan yangın söndürme ekibinin kaptanıdır. Kitaplara karşı olan sert tutumuyla bilinir. 

Bazı Alıntılar

Ray Douglas Bradbury, korku ve bilimkurgu tarzlarında yazmıştır. En popüler eseri Fahrenheit 451’dir.

Yazarın Diğer Kitapları

İlginizi Çekebilecek Bazı Kitaplar

Sorularla Fahrenheit 451

Kitap konusu bakımından herhangi bir tehlikeli unsur içermemektedir. Bundan dolayı her yaştan okur, Fahrenheit 451’i rahatlıkla okuyabilir fakat kitabın konu bakımdan yoğunluğu biraz fazla olduğu için 15 yaş ve üzeri için daha etkileyici olacaktır.   

Kitap Sunuş, Birinci Kısım (Şömine ve Semender), İkinci Kısım (Elek ve Kum), Üçüncü Kısım (Işıl Işıl Yanan) ve Sonsöz olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Bu beş bölümde toplam 202 sayfadır. Baskı sayısına ve yayınevine göre farklılık gösterebilir.

Kitap konusu bakımından fantastik kurgu, distopik ögeler içermektedir. Bundan dolayı kitabın türü Distopik veya Bilim Kurgu olarak söylenebilir. 

Kitap içerisinde geçen olay gerçek bir hikayeyi yansıtmamaktadır. Hatta içerisindeki fantastik unsurlar bulundurmaktadır. 

Kitabın herhangi bir okuma sırası yoktur. Ray Bradbury’nin diğer kitaplarından bağımsız bir şekilde okuyabilirsiniz. 

Metehan Anaç

Founder of Lectopus

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Anaçlar Tarım şirketi olarak Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye’de tarımın çeşitli alanlarında bulunmaktadır. Aynı zamanda “Lectopus: Kitap İnceleme Platformu” kurucusudur.

“sonrasında”, “ardından”, “vakıa”, “gerçi”, “karşın”, “tümüyle”, “bütünüyle”, “tamamıyla”, “genelde”, “diğer”, “başka”, “önce”,.

       “öncesinde”, “sonra”, “yanısıra”, “ama”, “muhakkak”, “kesinlikle”, “şüphesiz”, “elbet”, “elbette”, “kuşkusuz”, “başlıca”, “bilakis”, “aksine”,.

       “tersine”, “devamında”, “özellikle”, “bilhassa”, “nihayet”, “nihayetinde”, “neticede”, “ayrıyeten”, “dahası”, “çoğunlukla”, “genellikle”,.

       “genelde”, “dolayısıyla”, “gelgelelim”, “aslında”, “doğrusu”, “mamafih”, “binaenaleyh”, “evvelce”, “önceden”, “şöylelikle”, “örneğin”, “mesela”,.

       “nitekim”, “mademki”, “şimdi”, “halihazırda”, “i̇laveten”, “aynen”, “nazaran”, “nedeniyle”, “yüzünden”, “umumiyetle”, “ekseriye”, “amacıyla”,.

       “gayesiyle”, “velhasıl”, “ezcümle”, “özetlersek”, “etraflıca”, “tafsilatlı”, “genişçe”, “bilfiil”, “filhakika”, “evvela”, “i̇lkin”, “en önce”,.

       “birincisi”, “i̇kincisi”, “üçüncüsü”, “sonuncusu”, “tıpkı”, “topyekun”, “hem”, “ne”, “kah”, “ister”, “ya”, “gerek”, “ha” ];.

        “o halde”, “bundan böyle”, “demek ki”, “ne yazık ki”, “görüldüğü gibi”,.

“i̇lk olarak”, “son olarak”, “ne var ki”,.

       “buna rağmen”, “yine de”, “başka bir deyişle”, “açıklamak gerekirse”, “özetlemek gerekirse”, “kısaca söylemek gerekirse”, “görüldüğü gibi”,.

       “ve bunun gibi”, “halbu ki”, “buna göre”, “ona göre”, “ek olarak”,

“her ne kadar”, “velev ki”, “olmakla beraber”, “bile olsa”, “i̇le beaber”,.

       “i̇le birlikte”, “her şeye rağmen”, “bütün yanlarıyla”, “bütün yönleriyle”, “ele alacak olursak”, “baştan sona”, “diğer bir”, “başka bir”,.

       “daha önce”, “daha sonra”, “bundan başka”, “bunun yanında”, “bunun yanı sıra”, “bununla birlikte”, “buna ilaveten”, “bunun dışında”, “elbette ki”,.

       “muhakkak ki”, “belli başlı”, “karşılaştırmak gerekirse”, “karşılaştırmalı olarak”, “aynı zamanda”, “sonuç olarak”, “diğer taraftan”,.

       “diğer bir taraftan”, “buna karşılık”, “tam tersine”, “buna bağlı olarak”, “buna parelel olarak”, “i̇kinci olarak”, “üçüncü olarak”,.

       “aynı derecede”, “eşit olarak”, “başta olmak üzere”, “en sonunda”, “açık bir şekilde”, “ana hatlarıyla”, “genel itibariyle”, “genel anlamda”,.

       “genel olarak”, “bunun için”, “bu nedenle”, “bundan dolayı”, “bu sebeple”, “dolayısı ile”, “her halükarda”, “aynı biçimde”, “aynı şekilde”,.

       “bu esnada”, “bu arada”, “hal böyleyken”, “bağlı kalmaksızın”, .

“açık olarak”, “belli ki”, “ayrıntılı olarak”, “bundan önce”, “sözün kısası”,.

       “az ve öz bir şekilde”, “tüm ayrıntılarıyla”, “bu şekilde”,.

“o yüzden”, “bu sayede”, “buradan hareketle”, “buna mukabil”, “en önemlisi”,.

       “her şeyden önce”, “esas olarak”, “hepsinden önce”, “hepsinden öte.

“, “hepsinden ötesi”, “her şeyin üzerinde”, “her şeyin ötesinde”,..

       “hepsinden önemlisi”, “asıl önemlisi”, “her şeyi hesaba katarak”,.

“bütün olarak”, “her şey göz önüne alındığında”, “pararel olarak”,.

       “diğer bir nokta”, “diğer açıdan”, “öyle ya da böyle”, “doğrusunu söy.

lemek gerekirse”, “i̇şin doğrusu”, “aslına bakılırsa”, “gerçek şu ki”,..

       “hattı zatında”, “aslına bakıldığında”, “aslına bakarsak”, “i̇şin aslı”, “sonuç itibariyle”, “örnek olarak”, “örneleyecek olursak”,.

       “görülebileceği gibi”, “görülebileceği üzere”, “görüldüğü üzere”, “söylendiği gibi”, “söylenildiği gibi”, “söylediği gibi”, “söylediğim gibi”,.

       “olduğu kadar”, “önceden belirtildiği gibi”, “önceden söylendiği gibi”, “yukarıda gösterildiği gibi”, “eninde sonunda”, “önünde sonunda”,.

       “şu anda”, “bu sırada”, “bununla beraber”, “bu noktada”, “bunun ışığında”, .

“bunların ışığında”, “aşikar olarak”, “aynı sebeple”, “bir de”,.

       “doğru da olsa”, “doğru bile olsa”, “öyle bile olsa”, “öyle de olsa”, .

“i̇le ilgili”, “olsa bile”, “eğer ki”, “olsa dahi”, “ondan dolayı”,.

       “o sebepten dolayı”, “bu yüzden”, “onun için”, “esas itibarıyla”, .

“aynı sebepten dolayı”, “bu amaçla”, “zaman zaman”, “arada sırada”,.

       “dönem dönem”, “arada bir”, “diyelim ki”, “farz edelim ki”, “farz edersek”, .

“kısaca söylecek olursak”, “tek kelimeyle”, “birkaç kelimeyle”,.

       “sözün özü”, “en nihayetinde”, “uzun uzadıya”, “her iki durumda da”, .

“özü itibariyle”, “amacı ile”, “olması için”, “başka bir ifadeyle”,.

       “diğer bir deyişle”, “i̇lk önce”, “bir yandan”, “bir taraftan”, .

“hatırlatmak gerekirse”, “bu bağlamda”, “gel gelelim”, “her şey hesaba katılırsa”,.

       “bütüne bakıldığında”, “belirtildiği gibi”, “bir başka ifadeyle”, .

“lafı toparlamak gerekirse”, “bu düşünceyle”, “bu maksatla”, “bu doğrultuda”,.

       “bu niyetle”, “hem de”, “ne de”, “ya da”, “gerek    se de” ];.