Roma Rakamları

Roma Rakamları

Genellikle kitapların bölümlerinde, başlıklarında veya numaralandırmalarında karşımıza çıkan Roma rakamları edebi eserlerde ve akademik metinlerde sıklıkla görülür. Çalışmalardaki bazı grafiklerde de kullanılan roma rakamları kitaplar söz konusu olduğunda kitapların, tarihsel veya geleneksel bir hava kazanması ve kitaplara daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenlerle, Roma rakamları kitaplarla sık sık ilişkilendirilir ve kitapların içerisinde kullanılır. Günlük hayatta bu tarz yerlerin dışında pek fazla karşımıza çıkmadığı için genellikle 50’ye kadar olan roma rakamlarına kolaylıkla hakim oluruz.

Roma rakamları, Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan bir sayı sistem olduğu için daha büyük sayıları da rahatlıkla ifade etmektedir. Buradaki sayılar, belirli harflerin kombinasyonlarıyla ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı herhangi bir sıralama yoktur. İşte bu harflerin tamamı aşağıdaki gibidir;

Çizgi
 • I: 1
 • V: 5
 • X: 10
 • L: 50
 • C: 100
 • D: 500
 • M: 1000

Roma rakamlarında kullanılan kurallarda şu şekildedir;

 1. Semboller, soldan sağa doğru artan değerlerle sıralanır ve toplanır bir sayıyı ifade eder. Örneğin III, üç adet I sembolü olduğu için 1 + 1 + 1 = 3’ü temsil eder.
 2. Bir sembol, daha büyük bir sembolden sonra geldiğinde, bu sembol, daha büyük sembolün değerinden çıkarılır. Örneğin IV, I sembolü (1) V sembolü (5)’den çıkarıldığı için 5 – 1 = 4’ü temsil eder.
 3. Belirli bir sembol en fazla üç kez ardışık olarak kullanılır. Ancak, M sembolü istenildiği kadar tekrarlanabilir.
 4. Örneğin, 2023 sayısı “MMXXIII” şeklinde Roma rakamlarıyla ifade edilir.

Roma Rakamlarıyla İlgili Bazı Bilgiler

 • Roma rakamlarında sıfırı temsil etmek için bir harf yoktur çünkü o dönemde sıfır kavramı henüz kullanılmıyordu.
 • Roma rakamlarının kökeni, antik Yunan sayı sistemi olan Yunan rakamlarına dayanır.
 • Roma İmparatorluğu, birçok kültürle etkileşim halinde olduğu için, sayı sistemlerini ve sembollerini farklı kaynaklardan almış olabilirler.
 • Roma rakamları, Roma İmparatorluğu’nun çeşitli yapılara yazılmış tarihlerini veya olayları kaydetmek için yaygın olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, Roma rakamları özellikle tarihsel belgelerde ve anıtlarda sıkça görülür.
 • Roma rakamları, modern matematiksel hesaplamalar için uygun değildir. Bu nedenle, Roma rakamları daha çok sembolik veya dekoratif amaçlar için kullanılır.
 • Başta saatlerde olmak üzere, önemli etkinliklerin tarihlerinde kullanılabilmektedir.

Roma Rakamlarıyla İlgili Bazı Örnekler

SayıRoma Rakamı
567DLXVII
2135MMCXXXV
4917MMMCMXVII
738DCCXXXVIII
900CM
551DLI
3023MMMXXIII
3326MMMCCCXXVI
179CLXXIX
24XXIV
895DCCCXCV
1190MCXC
456CDLVI