Stefan Zweig

Stefan Zweig

Stefan Zweig

Yazar Künyesi

İsim

Stefan Zweig

Doğum Tarihi

28 Kasım 1881

Doğum Yeri

Viyana

Ölüm Tarihi

22 Şubat 1942

Ölüm Yeri

Rio de Janerio

Stefan Zweig Kimdir?

28 Kasım 1881 tarihinde Viyana’da dünyaya gelen Avusturyalı yazar, küçük yaşlarından beri edebiyat alanında eğitim gördü. Lise hayatında şiir yazmaya başlayan Stefan Zweig deneme, biyografi, sahne eserleri ve bir çok hikaye yazdı.

Lise eğitim sırasında şiirler yazdı, üniversite eğitimi devam ederken de buna devam etti. Şiirin yanında gazetede kültür sayfalarına yazılar yazıyordu. Üniversite eğitimi için Felsefe bölümüne kaydolmasına rağmen derslerin ve seminerlerin çoğuna katılmıyordu.

Eğitim Hayatı ve Mesleğine Yönelik Çalışmalar

Ülkesinde milyonlarca basılmış ve elliden fazla dile çevrilmiş eserleri Naziler tarafından yakıldı. 1930’lu yıllarda bunun gibi siyaset ve savaş içeren durumlardan dolayı bir çok ülke değiştirmek zorunda kaldı. Bu yer değişiklikleri sırasında iki kere evlendi. İlk eşi Frederike von Winternit ile 1937 yılında ayrıldı. Ayrılmadan önce yazdığı eserler edebi olarak doruk noktalarda görülmekteydi.

1939 yılında Lotte Altman ile evlenen Zweig, yine o yıllarda bir çok ülkeye gitmek zorunda kalıyordu.

Şimdi Stefan Zweig hikayeleri okurken psikolojik tahlillerini üst düzey bulmamızın sebebi, kesinlikle yaşadığı yıllarda Freud’a ve psikolojiye olan ilgisinden kaynaklı diyebiliriz. Biyografi çalışmalarında Freud’a ve Balzac, Dickens, Dostoyevski gibi büyük yazarlara yer verdi.

Ölümü

İntihar sebebi nedendir bilinmez ama Alman şair Kleist’ten etkilendiği söylenmektedir. Kleist, eşinin hayatına ve kendi hayatına silah ile son vermişti. Bu durumun aynısını yaşamak istediği söylenen Zweig, içeceğine bol miktarda zehir koymuştur. Kendisi içtikten sonra eşine uzatmıştır. Bunun üzerine Lotta’da “Beni seviyor musun?” sorusunu sorar. “Evet” cevabını alınca şişedeki zehri kendisi de içer. Çoğu kaynakta içtiklerinin hap olduğu ve bunu da II. Dünya Savaş’ından dolayı yaptıkları dile getirilir. Avusturya’dan Brezilya’ya şiddet ve savaştan uzak kalabilmek için gitmesine rağmen yine savaş yüzünden vefat etmiş sayılmaktadır.

22 Şubat 1942’de Rio de Janeiro’da bulunan evinde, karısı ile intihar eden Zweig için Brazilya Devleti resmi cenaze töreni düzenledi. İntihar ettiği ev ise müze olarak faaliyet göstermektedir.

Yaşadığı yıllardan günümüze onlarca eser bırakmıştır.

Yazarın Bazı Eserleri

İlginizi Çekebilecek Yazar Hayatları

“sonrasında”, “ardından”, “vakıa”, “gerçi”, “karşın”, “tümüyle”, “bütünüyle”, “tamamıyla”, “genelde”, “diğer”, “başka”, “önce”,.

       “öncesinde”, “sonra”, “yanısıra”, “ama”, “muhakkak”, “kesinlikle”, “şüphesiz”, “elbet”, “elbette”, “kuşkusuz”, “başlıca”, “bilakis”, “aksine”,.

       “tersine”, “devamında”, “özellikle”, “bilhassa”, “nihayet”, “nihayetinde”, “neticede”, “ayrıyeten”, “dahası”, “çoğunlukla”, “genellikle”,.

       “genelde”, “dolayısıyla”, “gelgelelim”, “aslında”, “doğrusu”, “mamafih”, “binaenaleyh”, “evvelce”, “önceden”, “şöylelikle”, “örneğin”, “mesela”,.

       “nitekim”, “mademki”, “şimdi”, “halihazırda”, “i̇laveten”, “aynen”, “nazaran”, “nedeniyle”, “yüzünden”, “umumiyetle”, “ekseriye”, “amacıyla”,.

       “gayesiyle”, “velhasıl”, “ezcümle”, “özetlersek”, “etraflıca”, “tafsilatlı”, “genişçe”, “bilfiil”, “filhakika”, “evvela”, “i̇lkin”, “en önce”,.

       “birincisi”, “i̇kincisi”, “üçüncüsü”, “sonuncusu”, “tıpkı”, “topyekun”, “hem”, “ne”, “kah”, “ister”, “ya”, “gerek”, “ha” ];.

        “o halde”, “bundan böyle”, “demek ki”, “ne yazık ki”, “görüldüğü gibi”,.

“i̇lk olarak”, “son olarak”, “ne var ki”,.

       “buna rağmen”, “yine de”, “başka bir deyişle”, “açıklamak gerekirse”, “özetlemek gerekirse”, “kısaca söylemek gerekirse”, “görüldüğü gibi”,.

       “ve bunun gibi”, “halbu ki”, “buna göre”, “ona göre”, “ek olarak”,

“her ne kadar”, “velev ki”, “olmakla beraber”, “bile olsa”, “i̇le beaber”,.

       “i̇le birlikte”, “her şeye rağmen”, “bütün yanlarıyla”, “bütün yönleriyle”, “ele alacak olursak”, “baştan sona”, “diğer bir”, “başka bir”,.

       “daha önce”, “daha sonra”, “bundan başka”, “bunun yanında”, “bunun yanı sıra”, “bununla birlikte”, “buna ilaveten”, “bunun dışında”, “elbette ki”,.

       “muhakkak ki”, “belli başlı”, “karşılaştırmak gerekirse”, “karşılaştırmalı olarak”, “aynı zamanda”, “sonuç olarak”, “diğer taraftan”,.

       “diğer bir taraftan”, “buna karşılık”, “tam tersine”, “buna bağlı olarak”, “buna parelel olarak”, “i̇kinci olarak”, “üçüncü olarak”,.

       “aynı derecede”, “eşit olarak”, “başta olmak üzere”, “en sonunda”, “açık bir şekilde”, “ana hatlarıyla”, “genel itibariyle”, “genel anlamda”,.

       “genel olarak”, “bunun için”, “bu nedenle”, “bundan dolayı”, “bu sebeple”, “dolayısı ile”, “her halükarda”, “aynı biçimde”, “aynı şekilde”,.

       “bu esnada”, “bu arada”, “hal böyleyken”, “bağlı kalmaksızın”, .

“açık olarak”, “belli ki”, “ayrıntılı olarak”, “bundan önce”, “sözün kısası”,.

       “az ve öz bir şekilde”, “tüm ayrıntılarıyla”, “bu şekilde”,.

“o yüzden”, “bu sayede”, “buradan hareketle”, “buna mukabil”, “en önemlisi”,.

       “her şeyden önce”, “esas olarak”, “hepsinden önce”, “hepsinden öte.

“, “hepsinden ötesi”, “her şeyin üzerinde”, “her şeyin ötesinde”,..

       “hepsinden önemlisi”, “asıl önemlisi”, “her şeyi hesaba katarak”,.

“bütün olarak”, “her şey göz önüne alındığında”, “pararel olarak”,.

       “diğer bir nokta”, “diğer açıdan”, “öyle ya da böyle”, “doğrusunu söy.

lemek gerekirse”, “i̇şin doğrusu”, “aslına bakılırsa”, “gerçek şu ki”,..

       “hattı zatında”, “aslına bakıldığında”, “aslına bakarsak”, “i̇şin aslı”, “sonuç itibariyle”, “örnek olarak”, “örneleyecek olursak”,.

       “görülebileceği gibi”, “görülebileceği üzere”, “görüldüğü üzere”, “söylendiği gibi”, “söylenildiği gibi”, “söylediği gibi”, “söylediğim gibi”,.

       “olduğu kadar”, “önceden belirtildiği gibi”, “önceden söylendiği gibi”, “yukarıda gösterildiği gibi”, “eninde sonunda”, “önünde sonunda”,.

       “şu anda”, “bu sırada”, “bununla beraber”, “bu noktada”, “bunun ışığında”, .

“bunların ışığında”, “aşikar olarak”, “aynı sebeple”, “bir de”,.

       “doğru da olsa”, “doğru bile olsa”, “öyle bile olsa”, “öyle de olsa”, .

“i̇le ilgili”, “olsa bile”, “eğer ki”, “olsa dahi”, “ondan dolayı”,.

       “o sebepten dolayı”, “bu yüzden”, “onun için”, “esas itibarıyla”, .

“aynı sebepten dolayı”, “bu amaçla”, “zaman zaman”, “arada sırada”,.

       “dönem dönem”, “arada bir”, “diyelim ki”, “farz edelim ki”, “farz edersek”, .

“kısaca söylecek olursak”, “tek kelimeyle”, “birkaç kelimeyle”,.

       “sözün özü”, “en nihayetinde”, “uzun uzadıya”, “her iki durumda da”, .

“özü itibariyle”, “amacı ile”, “olması için”, “başka bir ifadeyle”,.

       “diğer bir deyişle”, “i̇lk önce”, “bir yandan”, “bir taraftan”, .

“hatırlatmak gerekirse”, “bu bağlamda”, “gel gelelim”, “her şey hesaba katılırsa”,.

       “bütüne bakıldığında”, “belirtildiği gibi”, “bir başka ifadeyle”, .

“lafı toparlamak gerekirse”, “bu düşünceyle”, “bu maksatla”, “bu doğrultuda”,.

       “bu niyetle”, “hem de”, “ne de”, “ya da”, “gerek    se de” ];.