Yas ve Melankoli

Yas ve Melankoli, Sigmund Freud

Yas ve Melankoli

Yas ve Melankoli

Kitap Künyesi

Yazar

Sigmund Freud

Yayınevi

Cem Yayınevi

Kitabın Türü

Psikoloji

Sayfa
Sayısı

90

ISBN

978-605-7995-70-4

Çevirmenin Adı

Leyla Uslu

Yas ve Melankoli Kitap İncelemesi

Herkese merhaba. Bu ayki konsept tasarımımız “Sigmund Freud Kitapları”dır. Freud’un çalışmalarından ve eserlerinden oluşan 8 kitap sizlerle olacak. Hızlıca kitabın incelemesine ve içinde anlattığına geçelim.

Yas ve Melankoli kitabı esas olarak “Yas ve Melankoli, Tekinsiz ve Narsisizm Üzerine”  isimli üç bölümden oluşmaktadır. Bu kitap, Sigmund Freud’un depresif hastalık konusundaki en kapsamlı kurumsal incelemesi olarak görülmektedir. 1900’lü yıllarda farklı farklı çalışmalarla alanında ses getiren Freud, kitaptaki konuların bazılarını 1914 yılının sonlarında Viyana Psikanaliz Derneği’nde dile getirmiştir. Sözlü olarak anlattığı konunun ilk taslağını da 1915’in başlarında makale haline getirmiş fakat o yıl basılmamıştır. Çalışmalarına devam eden Freud’un ilerleyen yıllarda basılan bu 3 makalesi psikanaliz bilimine ilgi duymayanlar için kesinlikle ilgi çekici olmayacaktır. Konu ile alakalı teknik bilgiye hakim olmayan insanlar için okuması zor, anlaması güçtür.

Örneğin sayfa 72’de “…Nasıl aktarım nevrozları libidinal dürtü itkilerini izlememizi sağlamışlarsa, dementia praecox ile paranoya da ego psikolojisini anlamamızı sağlayacak…” cümlesi oldukça karışık gözükse de psikanalizle ilgilenen insanlar için anlaşılması kolaydır.  Makalelerin incelemesine ve Freud’un nelere değindiğine genel bir bakış atalım. İlk olarak Sigmund Freud’un 1917 yılında yayımladığı Yas ve Melankoli makalesini ele alalım.

Yas ve Melankoli

Freud’un konuyu Viyana Psikanaliz Derneği’nde dile getirdiğini söylemiştik. Hatta bu makaleler psikanaliz kuramına ilişkin “Metapsikolojiye Hazırlık Yazıları” başlıklı bir kitap içerisindeki on bir makaleden biri olacaktı ancak söz konusu kitabı hiçbir zaman basıma hazır hale getirmemişti. Freud, bu on bir makalenin yedisini bilinmeyen bir nedenle yok etmişti. Böyle bir durum söz konusu olunca Yas ve Melankoli tek başına 1917’de, Tekinsiz makalesi ise 1919 sonbaharında basılmıştır.

Freud bu makalesinde yas ve melankolinin kayba verilen tepki noktasında farklılaştığını savunmaktadır. İkisini ayrımını daha iyi yapabilmek için ayrı ayır tanımlamalarına bir göz atalım. Freud’a göre yas her zaman, sevdiğimiz bir kişinin veya bunun yerine koyduğumuz vatan, özgürlük ya da ideal gibi soyut bir değerin kaybedilmesine gösterilen tepkidir. Aynı etkiler altında bazı insanlarda yas yerine melankoli görülmektedir. Bu yüzden bu kişilerde hastalıklı bir eğilim olduğundan şüphelenilebilmektedir.  Yasta, birey bir nesneyi kaybetmenin kederiyle baş etmeye çalışır. Yaşanan bu süreçte bireyin bilinci yerindedir.

Melankoli de ise birey tam olarak anlam veremediği bir kayıptadır.  Bu sebeple süreç boyunca bilinç yerinde değildir. İşte bu noktada yas, melankolinin aksine doğal bir süreç olarak kabul edilir. Böylece yas sürecinin melankoliye evrilmemesi için, kişinin libidosunu bir dış nesneye transfer etmesi gerekir. Bu olmadığı takdirde, libido bir dış nesne yerine kişinin egosuna aktarılır. Dolayısıyla bu da patalojik bir duruma sebep olur. Başta intihar olmak üzere çeşitli riskli durumlar ortaya çıkar ve tedavi gerekir.

Çizgi

Tekinsiz ve Narsisizme Giriş

Tekinsiz makalesine genel olarak baktığımızda Freud’un kelimenin köküne kadar indiğini ve konuyu tümevarım yöntemiyle ele aldığını görüyoruz. Freud makalesindeki şu cümle ile tekinsiz kelimesini bize açıklıyor: “Almanca “tekinsiz” sözcüğü anlaşılan o ki, ev gibi rahat, eve ait [heimlich], yerli [heimisch], tanıdık’ın [vertraut] karşıtı olup, bir şeyin bildik ve tanıdık olmadığı için dehşet uyandırıcı olduğu çıkarımı akla yakındır.” Makalenin bu ve diğer kısmından anlıyoruz ki “Yeni türde olan kolayca dehşet verici ve tekinsiz olur.”

Narsizme Giriş, psikanaliz kuramının temel metinlerinden biri olup, 1914’te basılmıştır. Freud narsisizm kavramının ana hatlarını 10 Kasım 1909’da yapılan bir tartışmada özetlemiştir. Narsisizme Giriş makalesi için aslında bir derleme diyebiliriz. Çünkü Freud, narsisizme girişi temellendirmek amacıyla başkalarının farklı yerlerdeki farklı söylemlerinden yola çıkarak bir derleme oluşturmuştur.

Açıkçası makaleler hakkında daha fazla detay vermeden yazımızı burada sonlandırmak en iyisi olacaktır.

Bazı Alıntılar

Sigmund Freud

Sigmund Freud 6 Mayıs 1856’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda doğdu. Ardından Viyana Üniversitesi’nde tıp eğitimine başladı. 23 Eylül 1939’da Londra’da öldü. 

Sorularla Yas ve Melankoli

Bu kitap, Sigmund Freud’un depresif hastalık konusundaki en kapsamlı kurumsal incelemesi olarak görülmektedir. Freud’un bu alanda yayımladığı “Yas ve Melankoli, Tekinsiz ve Narsisizm Üzerine” isimli 3 makalenin kitaplaştırılmıştır.

Kitap konusu bakımından psikoloji bilgisi gerektirmektedir. Bundan dolayı bu konularla ilgilenen 16 yaşından büyük herkes rahatlıkla okuyabilir. 

Kitap 3 bölüm, 90 sayfadan oluşmaktadır.

Kitap, Sigmund Freud’un psikoloji alanında yapmış olduğu çalışmalardan oluşmaktadır. Bundan dolayı kitabın türüne “Psikoloji” diyebiliriz.

Kitap içerisinde 3 farklı bölüm olduğundan bunları tek tek belirtmemiz gerekir. Yas ve Melankoli tek başına 1917’de, Tekinsiz makalesi ise 1919 sonbaharında basılmıştır. Narsizme Giriş, psikanaliz kuramının temel metinlerinden biri olup, 1914’te basılmıştır.

Metehan Anaç

Founder of Lectopus

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Anaçlar Tarım şirketi olarak Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye’de tarımın çeşitli alanlarında bulunmaktadır. Aynı zamanda “Lectopus: Kitap İnceleme Platformu” kurucusudur.

“sonrasında”, “ardından”, “vakıa”, “gerçi”, “karşın”, “tümüyle”, “bütünüyle”, “tamamıyla”, “genelde”, “diğer”, “başka”, “önce”,.

       “öncesinde”, “sonra”, “yanısıra”, “ama”, “muhakkak”, “kesinlikle”, “şüphesiz”, “elbet”, “elbette”, “kuşkusuz”, “başlıca”, “bilakis”, “aksine”,.

       “tersine”, “devamında”, “özellikle”, “bilhassa”, “nihayet”, “nihayetinde”, “neticede”, “ayrıyeten”, “dahası”, “çoğunlukla”, “genellikle”,.

       “genelde”, “dolayısıyla”, “gelgelelim”, “aslında”, “doğrusu”, “mamafih”, “binaenaleyh”, “evvelce”, “önceden”, “şöylelikle”, “örneğin”, “mesela”,.

       “nitekim”, “mademki”, “şimdi”, “halihazırda”, “i̇laveten”, “aynen”, “nazaran”, “nedeniyle”, “yüzünden”, “umumiyetle”, “ekseriye”, “amacıyla”,.

       “gayesiyle”, “velhasıl”, “ezcümle”, “özetlersek”, “etraflıca”, “tafsilatlı”, “genişçe”, “bilfiil”, “filhakika”, “evvela”, “i̇lkin”, “en önce”,.

       “birincisi”, “i̇kincisi”, “üçüncüsü”, “sonuncusu”, “tıpkı”, “topyekun”, “hem”, “ne”, “kah”, “ister”, “ya”, “gerek”, “ha” ];.

        “o halde”, “bundan böyle”, “demek ki”, “ne yazık ki”, “görüldüğü gibi”,.

“i̇lk olarak”, “son olarak”, “ne var ki”,.

       “buna rağmen”, “yine de”, “başka bir deyişle”, “açıklamak gerekirse”, “özetlemek gerekirse”, “kısaca söylemek gerekirse”, “görüldüğü gibi”,.

       “ve bunun gibi”, “halbu ki”, “buna göre”, “ona göre”, “ek olarak”,

“her ne kadar”, “velev ki”, “olmakla beraber”, “bile olsa”, “i̇le beaber”,.

       “i̇le birlikte”, “her şeye rağmen”, “bütün yanlarıyla”, “bütün yönleriyle”, “ele alacak olursak”, “baştan sona”, “diğer bir”, “başka bir”,.

       “daha önce”, “daha sonra”, “bundan başka”, “bunun yanında”, “bunun yanı sıra”, “bununla birlikte”, “buna ilaveten”, “bunun dışında”, “elbette ki”,.

       “muhakkak ki”, “belli başlı”, “karşılaştırmak gerekirse”, “karşılaştırmalı olarak”, “aynı zamanda”, “sonuç olarak”, “diğer taraftan”,.

       “diğer bir taraftan”, “buna karşılık”, “tam tersine”, “buna bağlı olarak”, “buna parelel olarak”, “i̇kinci olarak”, “üçüncü olarak”,.

       “aynı derecede”, “eşit olarak”, “başta olmak üzere”, “en sonunda”, “açık bir şekilde”, “ana hatlarıyla”, “genel itibariyle”, “genel anlamda”,.

       “genel olarak”, “bunun için”, “bu nedenle”, “bundan dolayı”, “bu sebeple”, “dolayısı ile”, “her halükarda”, “aynı biçimde”, “aynı şekilde”,.

       “bu esnada”, “bu arada”, “hal böyleyken”, “bağlı kalmaksızın”, .

“açık olarak”, “belli ki”, “ayrıntılı olarak”, “bundan önce”, “sözün kısası”,.

       “az ve öz bir şekilde”, “tüm ayrıntılarıyla”, “bu şekilde”,.

“o yüzden”, “bu sayede”, “buradan hareketle”, “buna mukabil”, “en önemlisi”,.

       “her şeyden önce”, “esas olarak”, “hepsinden önce”, “hepsinden öte.

“, “hepsinden ötesi”, “her şeyin üzerinde”, “her şeyin ötesinde”,..

       “hepsinden önemlisi”, “asıl önemlisi”, “her şeyi hesaba katarak”,.

“bütün olarak”, “her şey göz önüne alındığında”, “pararel olarak”,.

       “diğer bir nokta”, “diğer açıdan”, “öyle ya da böyle”, “doğrusunu söy.

lemek gerekirse”, “i̇şin doğrusu”, “aslına bakılırsa”, “gerçek şu ki”,..

       “hattı zatında”, “aslına bakıldığında”, “aslına bakarsak”, “i̇şin aslı”, “sonuç itibariyle”, “örnek olarak”, “örneleyecek olursak”,.

       “görülebileceği gibi”, “görülebileceği üzere”, “görüldüğü üzere”, “söylendiği gibi”, “söylenildiği gibi”, “söylediği gibi”, “söylediğim gibi”,.

       “olduğu kadar”, “önceden belirtildiği gibi”, “önceden söylendiği gibi”, “yukarıda gösterildiği gibi”, “eninde sonunda”, “önünde sonunda”,.

       “şu anda”, “bu sırada”, “bununla beraber”, “bu noktada”, “bunun ışığında”, .

“bunların ışığında”, “aşikar olarak”, “aynı sebeple”, “bir de”,.

       “doğru da olsa”, “doğru bile olsa”, “öyle bile olsa”, “öyle de olsa”, .

“i̇le ilgili”, “olsa bile”, “eğer ki”, “olsa dahi”, “ondan dolayı”,.

       “o sebepten dolayı”, “bu yüzden”, “onun için”, “esas itibarıyla”, .

“aynı sebepten dolayı”, “bu amaçla”, “zaman zaman”, “arada sırada”,.

       “dönem dönem”, “arada bir”, “diyelim ki”, “farz edelim ki”, “farz edersek”, .

“kısaca söylecek olursak”, “tek kelimeyle”, “birkaç kelimeyle”,.

       “sözün özü”, “en nihayetinde”, “uzun uzadıya”, “her iki durumda da”, .

“özü itibariyle”, “amacı ile”, “olması için”, “başka bir ifadeyle”,.

       “diğer bir deyişle”, “i̇lk önce”, “bir yandan”, “bir taraftan”, .

“hatırlatmak gerekirse”, “bu bağlamda”, “gel gelelim”, “her şey hesaba katılırsa”,.

       “bütüne bakıldığında”, “belirtildiği gibi”, “bir başka ifadeyle”, .

“lafı toparlamak gerekirse”, “bu düşünceyle”, “bu maksatla”, “bu doğrultuda”,.

       “bu niyetle”, “hem de”, “ne de”, “ya da”, “gerek    se de” ];.