Sokrates’in Savunması

Sokrates'in Savunması

Sokrates’in Savunması

Sokrates’in Savunması

Kitap Künyesi

Yazar

Platon

Yayınevi

Tutku

Kitabın Türü

Felsefe

Sayfa Sayısı

108

Sokrates’in Savunması Kitap İncelemesi

Sokrates, M.Ö. 470 yılı civarında Atina’da doğdu. Genellikle “Gnothi Seauton” ilkesini yani “Kendini Bil” felsefesini savunması ile bilinir. Öğrencilerinde Platon ise yazılı eser bırakmayan Sokrates’e, sürekli eserlerinde yer verir. Sokrates’in Savunması kitabında Sokrates’e yapılan suçlamalar, Sokrates’in bu suçlamalara verdiği yanıtlar, bu yanıtları verirken itham makamına yönelttiği akıl dolu sorular ve olaylara felsefi açından bakışını dikkatle görüyoruz.

Kitapta genel olarak 3 bölüm bulunmaktadır.

  • Sokrates’in Savunması
  • Platon ve Felsefenin Temeline Yolculuk
  • Platondan Mektuplar

Kitaba Dair

Bu üç bölümü gelin birlikte inceleyelim.

Kitabın birinci bölümünün de üç bölümü bulunuyor. Bu bölümde okuyucular olarak konuyu anlıyoruz. Sokrates neden savunma yapıyor, hangi suçlarla suçlanmakta, suçlayanlar kim ve suçlayanların vasfı ne gibi soruların yanıtlarını alıyoruz. Birinci bölümün ikinci kısmında mahkeme tarihe geçecek bir karar alır. Mahkemenin verdiği hüküm sonucunda Sokrates’in aklından geçenleri dinleriz. 

Birinci bölümün son kısmı şu şekilde başlar; ” … bir bilgeyi öldürmüş olmakla, şehrimizi ayıplayacak olanlardan alacağınız kötü bir mirasın hiçbir şekilde karşılığı olmayacak.” Bence Sokrates bu sözünü söylerken ileri görüşlü olduğunu belki birkaç yıl sonra salondaki herkese inandırmıştır. Fakat bundan tam 2500 yıl sonra bile Sokrates’in bu lafının ve bu savunmasının değerli eser haline geleceğini kendi bile tahmin etmeyebilirdi. Gençlerin ahlakın bozmak ve tanrılara inanmamak ile suçlanan Sokrates, idam kararı alınca bile bu karara üzülmez ve bunun nedenini açıklar. Onurlu bir ölümü, mahkemedekilere yalvarmaktan veya ağlamaktan daha üstün görür ve ölümü kabullenir.

Çizgi

Kitabın ikinci bölümü felsefe tarihini en fazla etkileyen isimlerden olan Platon’un, felsefeye bakış açısından bahsetmektedir. Arap dünyasında Eflatun olarak bilinen Platon, Bilgi Kuramı ve İdealar Kuramı konulara değinmiştir. Kitabın son bölümünde ise 7 mektup bulunmaktadır. Bunlardan üçünü Dionysios’a, birini Syrakusalı Dion’a, birini Perdikkas’a, birini Hermeias, Erasto ve Koriskos’a ve son kalan mektubu da Dion’un akraba ve dostlarına yazmıştır.

Platon

Platon, Antik Yunan filozofları arasında en etkili ve ünlü olanlardan biridir. M.Ö. 427 veya 428 – M.Ö. 347 veya 348 yılları arasında Atina’da doğdu ve öldü. Platon, Sokratik geleneğin önemli bir temsilcisidir ve onun öğrencisiydi. 

Yazarın Diğer Kitapları

İlginizi Çekebilecek Bazı Kitaplar

Metehan Anaç

Founder of Lectopus

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Anaçlar Tarım şirketi olarak Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye’de tarımın çeşitli alanlarında bulunmaktadır. Aynı zamanda “Lectopus: Kitap İnceleme Platformu” kurucusudur.

veya.

Çünkü.

Çünkü.

Bundan Böyle

Nedeniyle

veya.

Bu Yüzden.

Çünkü.

veya.

Çünkü.

Çünkü.

Bundan Böyle

Nedeniyle

veya.

Bu Yüzden.

Çünkü.

veya.

Çünkü.

Çünkü.

Bundan Böyle

veya.

Çünkü.

Çünkü.

Bundan Böyle

Nedeniyle

veya.

Bu Yüzden.

Çünkü.

Nedeniyle

veya.

Bu Yüzden.

Çünkü.